Ние сме отдадени на това всички да имат достъп до нашите програми и да могат да се възползват от невероятните образователни възможности, които предлагаме.

Участието в нашите академии е напълно безплатно за младежи от домове за деца, лишени от родителски грижи, и за пълни сираци стига да покриват минималните критерии за участие за програмите, които ги вълнуват и да бъдат силно мотивирани.

Наред с това всяка програма предлага няколко частични стипендии в различни размери за участници с крайно ниски доходи. Тези, на които е необходима финансова помощ, трябва да упоменат това в своя формуляр за кандидатстване.

Ако искате да спонсорирате участието на повече млади хора в неравностойно положение в нашите програми, моля, свържете се с нас.