Active Immersion/ Активно Потапяне Академиите ни са за тези от Вас, които не могат да си позволят цялостното откъсване от ежедневието си, което се изисква при 24/7 Immersion. През лятото предлагаме двуседмични интензивни програми, а през остатъка от учебната година- дългосрочни (мин. 1 месец).

Active Immersion програмите ни предлагат 40-50 часа обучение, както и участие в седмични партита и социални събития. Те са изцяло водени от нейтив спийкър обучители на изучавания език от начало до край.

Задачите, които участниците трябва да изпълнят преди всяко занятие, им помагат да развият и демонстрират ключовите умения в езика, както и критическото си мислене. Индивидуалното портфолио, което всеки придобива в процеса, може да бъде представяно пред работодатели или образователни институции и дава възможност на всеки участник да следи и контролира напредъка си.

Дълготрайността на програмите позволява на участниците да се сближат  с международните обучители, да научат повече за техните култура, ценности и начин на живот и да развиват толерантността и критическото си мислене.

Езикова клетва

Участниците v 24/7 Immersion обещават да общуват само на езика на обучение по време на цялата програмата, в резултат на което постигат скоростно подобряване на комуникативните умения на езика.

Седмични партита и събития

Организираме ежеседмични партита и социални събития, така че участниците от различните ни групи да могат да се срещат и използват езика, който изучават в забавна, ненатоварваща среда. Неформалният разговор предоставя невероятна възможност за натрупване на богат речников запас, придобиване на увереност в езика и представа за това как езикът се използва в разнообразие от контексти и при дискутиране на различни теми.

Налични програми от този тип: