Какво трябва да бъде ученето, за да ощастливява вместо да отегчава?
За да бъде не задължение, а удоволствие?
За да не спира с биенето на звънеца, а да те кара да искаш още и още?

Нашият подход на обучение е вдъхновен от бразилския педагог, философ и хуманист Пауло Фрейри, който критикува традиционното образование, казвайки, че то е механистично и потискащо. Вместо да дава свобода на хората да изразяват идеите си и да развиват мисленето си, обичайното училищно и университетско образование изисква от тях да възпроизвеждат като папагали определени идеи, факти и начини на мислене. Повечето образователни институции имат за цел да обучават хората какво да мислят, а не как да мислят.

Според Фрейри всеки човек, без значение дали е образован или не, има безграничен потенциал да размишлява над състоянието на света и борейки се за промяна да развива критическото си мислене. Образователната му теория, която вдъхновява световното движение “критическа педагогика” (Фрейри 1972), се базира на необходимостта от окуражаване и развитие на непрестанно растящия критически усет за реалността, в която съществуваме, и начините, по които можем да й влияем.

Според Фрейри образованието, което освобождава ума и духа, неотменно води до придобиването на опит и желание за действие и се противопоставя на пасивността и послушанието (Фрейри 1985). Неговата педагогика отвърля йерархията учител-ученик. Когато образованието се вдъхновява от преживяванията и опита на тези, които участват в него, и създава условията за автентичен диалог, всеки е едновременно ученик и учител.

Следвайки образователния модел, предложен от Фрейри, нашите програми се основават на диалога, свободата и активното участие на учащите. Диалогът е нашият основен инструмент за колективен размисъл, сътрудничество и действие.Вярваме, че разговорите и дискусиите са най-прекият път до вътрешните светове на другите и преразглеждането на нашето собствено място в света.

Затова имаме за цел да създадем пространства, които да събират хора от различни държави, религии, сексуалности и прочие характеристики. Искаме да стимулираме естественото желание за учене, творчеството, критическия подход, подлагането под съмнение на всичко, което ни се представя като “факт”. Целим да провокираме и извеждаме най-доброто от всеки.