“Full Immersion”/ ”Пълно потапяне”  е образователен подход, при който изучаваният език е както предмета на образователния процес, така и инструмента за неговото осъществяване. 

С други думи: учиш Испански на Испански или Английски на Английски още от първия ден!

Освен езиковото обучение пълното потапяне включва участие в забавни и стимулиращи дейности за опознаване на ситуациите и културите, в които се използва езика.  Основният фокус във всяка част от обучителния процес пада върху овладяването на комуникативните умения за говорене и слушане.

Научни изследвания показват, че традиционните подходи за обучение по езици са високо неефективни. В много случаи дори и след повече от 600 часа обучение по даден език, учениците нямат необходимите умения и fluency/ ”плавност”, които се очакват от напредналите в езика.

Подобряването на езиковите умения в среда на full immersion/ пълно потапяне не е просто резултат от часове инструкция. Редица изследвания потвърждават, че пълното потапяне в езика надхвърля многократно ползите от изучаването на език в традиционната класна стая:

Mожеш да научиш много повече в рамките на 140ч. обучение чрез пълно потапяне отколкото при 140ч. обучение в рамките на стандартен езиков курс. Нещо повече: доказано е, че учащите могат да постигнат много по-голям напредък в програми с пълно потапяне, подобни на нашите, отколкото заминавайки да учат езика в държава, където той се говори масово.

Причината за това е следната: Повечето хора вярват, че заминаването в чужда държава ще им позволи скоростно да научат езика, но това в повечето случаи не е така. Макар всички, с които човек може да се срещне потенциално да говорят дадения език, те не са непременно търпеливи и отдадени на каузата да помогнат за развитието на езиковите умения на изучаващия езика. Опитите за завързване на разговор с непознати или за воденето на такъв с нови приятели е често неуспешно, демотивиращо и стресиращо.

При програмите за изучаване на езици чрез пълно потапяне, обаче, ти си заобиколен от други, с които да общуваш на езика- както хора, за които езика е майчин, така и други участници, силно мотивирани да го научат. Благодарение на езиковата клетва, която участниците ни дават, употребата на езика ежедневно е многократно по-висока от потенциалната такава в чужда държава, където учащият не познава никого.

 

За справка:

Bostwick, M. (n.d.). What is immersion? Retrieved May 3, 2015, from http://bi-lingual.com/about_us_0151.php
Freed, B. F., Segalowitz, N., & Dewey, D. P. (2004). Context of learning and second language fluency in french: Comparing regular classroom, study abroad, and intensive domestic immersion programs. Studies in Second Language Acquisition, 26(2), 275-301. doi:http://dx.doi.org/10.1017/S0272263104262064
Rifkin, B. (2005). A ceiling effect in traditional classroom foreign language instruction: Data from russian. Modern Language Journal, 89(1), 3-18. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.0026-7902.2005.00262.x