Нашата мисия е да предоставяме вълнуващи и висококачествени възможности за културен и академичен обмен, както и да насърчаваме развитието на умели международни лидери и граждани на света.

Постигаме мисията си, като предлагаме обучение по чужди езици, критическо мислене и лидерство на световно ниво чрез демократичен и интерактивен подход на обучение.