Езиковата клетва е начинът, по който ти гарантираш на себе си и на нас, че ще бъдеш изцяло отдаден/а и че ще се възползваш от програмата на 100%.

Езиковата клетва гласи:

“Подписвайки тази Езикова Клетва се съгласявам да използвам ––––– като единствения си език на комуникация по време на участието си в (име на програмата). Разбирам, че неспазването на Клетвата може да доведе до изключването ми от програмата без възстановяване на таксата за участие”

В рамките на Full Immersion (пълно потапяне) програмите след подписване на Клетвата участнiците използват изучавания език както по време на обучителните сесии, така и в свободното си време при общуване не само с обучителите и екипа на Имържън, но и с останалите участници.

Езиковата клетва позволява на участниците в програмите ни да се фокусират върху езика и да усвоят моделите на комуникация, характерни за него. Наред с това езиковата клетва е ключов фактор в процеса на учене и осигурява скоростно подобряване на уменията по говорене, слушане, писане и четене на изучавания език.

Благодарение на езиковата клетва и възможността да използват езика в разнообразие от контексти, участниците в програмите ни упражняват нови фрази и граматически структури и се учат от своите собствени грешки и тези на връстниците си.