2016-12-21 22_26_12-200px x 200px – кандидатствай1

Програма за младежи

18-дневна програма само за младежи на възраст 16-24г.

1

Летни програми по английски за възрастни

Предлагаме две програми за възрастни с продължителност 7 или 10 дни, водени от нашите преподаватели от САЩ в Рила планина.
3

Активно потапяне в английски- Август '17

Двуседмични суперинтензивни програми по английски с нейтив спийкър преподаватели, предлагани в София и на избрани места из цялата страна.

Езикът може да те отведе навсякъде!

Ето какво казват други млади хора за ползата от ученето на чужди езици

Paul

Paul Molloy, France

Student
"Learning languages allowed me to travel and grow confident. It's helped me in my professional and personal life."

"Ученето на езици ми позволи да пътувам и да придобия увереност. Помогна ми в професионалния и личния ми живот"
Cara

Cara Velasquez, Miami, USA

student
Studied Arabic

"Learning Arabic allowed me to communicate with people from all around the world and form friendships and relationships. When you learn a language, you discover not only new places and new cultures, but also new parts of yourself." //

"Ученето на Арабски ми позволи да общувам с хора от целия свят и да създам връзки и приятелства. Когато научиш чужд език, преоткриваш не само нови места и култури, но и части от себе си"
farid

Farid Noori, Afghanistan

Student and Cyclist
"Studying English has granted me study abroad opportunities in the U.S. as well as a leadership program in England. Studying Japanese and Turkish has allowed to have a deeper understanding of the people and cultures of their respective countries, and to engage at a much deeper and personal level."

"Ученето на Английски ми даде възможността да уча в чужбина- както в САЩ, така и на програма за лидерство в Англия. Японският и турският пък ми позволиха да получа задълбочена представа за техните народи и култури и да се свържа с тях на много по-дълбоко ниво"
luca

Luka Kosmina, Serbia

student
"Studying foreign languages took me out of my comfort zone from a very young age. Now, looking back at that time, from my current standpoint of a college student in the US, I can't help but feel proud of myself for having the courage to immerse myself into something different. Whether it be English or Italian, knowing that you would be capable to present your thoughts and opinions in multiple languages, is a liberating feeling unlike any other. The result of such liberation? A steady growth in confidence over the past 10 years, allowing me to pursue other dreams and challenge myself even more."

"Чждите езици ме изкараха извън зоната на комфорта ми още от доста малък. Сега, гледайки назад във времето и учейки в университет в САЩ, се чувствам много горд от това, че съм имал куража да се потопя в нещо съвсем различно. Без значение кой език ще учите, това да можете да изразите мислите и мненията си в повече от един език е много освобождаващо. Какъв е резултатът? За мен тове беше невероятен растеж в увереността, който ми помогна да следвам мечтите си и да се предизвиквам още повече."  
jialong

Jialong Wu, China

works in Investment Banking in New York City
"Studying English and French has fundamentally changed me. I learned drastically different cultural perspectives and social norms from my own, but gradually came to the realization that beyond these differences, we all share the same sentiments, the same virtues as humans. Thanks to a common language, I became close to friends from all over the world who constantly inspire and challenge me."

"Ученето на английски и френски са ме променили из корени. Придобих представа за драстично различни култури и социални норми от тези, с които съм израснала. Но постепенно осъзнах, че въпреки многото разлики, всички споделяме подобни ценности  и емоции. Благодарение на общия език намерих приятели от целия свят, които непрекъснато ме вдъхновяват и предизвикват."

Запишете се за нашият мейл лист и получавайте свежа доза вдъхновяващи новини, статии, съвети за учене, популярни книги, блог статии и още много!